EHBO
EHBO
EHBOEHBO
EHBO

Jaarmarkt Breukelen

Woensdag 3 Juni 2009 Na een aantal jaren weggeweest te zijn, werd afgelopen zaterdag weer een verenigingenmarkt gehouden in Breukelen. Samen met de gemeente had de winkeliersvereniging zich ingezet voor de terugkomst. Zo’n 25 organisaties, variërend van sport en spel tot cursussen en hulpverlening, stonden met hun kraampjes op de Kerkbrink.

Om bezoekers te informeren over hun vereniging, om te laten zien welke materialen gebruikt worden, om bestuursleden te werven of om te blakeren in de zon. Want warm was het en dat zal ongetwijfeld de activiteiten voor die dag beïnvloed hebben.  Na de eerste ervaringen was de standaard openingszin van vele kraamhouders: ‘Woont u in Breukelen?’ en uit het antwoord daarop bleken velen Breukelen aan te doen tijdens een fietstochtje. ‘Het ziet er zo gezellig uit hier.’ En inderdaad, de verenigingenmarkt was een gezellig treffen tussen de organisaties onderling: ‘Maar hoe lang bestaan jullie dan al?’,  ‘Hoe komen jullie aan bestuursleden?’ en ‘Misschien moet je eens komen kijken, hoe wij dat doen.’ Er werd druk genetwerkt en bij elkaar geïnformeerd naar het reilen en zeilen van de verschillende organisaties.

Alle deelnemers van de verenigingenmarkt hadden zich ingespannen voor een zo aantrekkelijk mogelijke kraam: met activiteiten, demonstraties, quizzen e.d. Er was veel materiaal aanwezig en overal lag pen en papier klaar om je aan te melden, op te geven of sympathie te betuigen. De deelnemers konden terugzien op een gezellige dag, weliswaar in een vrijedagenperiode, maar ‘we hebben weer heel wat geleerd over ons dorp’.EHBOEHBOEHBO
EHBO
EHBO